EFSA gav negativt utlåtande om användning av vanadinföreningar i livsmedel

4.3.2008

<div>Europeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet EFSA har gett negativt utl&aring;tande om anv&auml;ndning av vanadinf&ouml;reningar i livsmedel. Det har inte kunnat p&aring;visas att det &auml;r tryggt att anv&auml;nda vanadinf&ouml;reningar, eftersom det har uppt&auml;ckts att vanadin har skadliga effekter och att f&ouml;reningarna effektivt upptas i kroppen. Det har inte varit till&aring;tet att l&auml;gga till vanadin i andra livsmedel &auml;n kosttillskott.</div>

Livsmedelssäkerhetsverket Evira utreder de produkter som finns på den finländska marknaden och som innehåller vanadinföreningar och kommer att vidta nödvändiga åtgärder. Evira förutsätter att produkter som innehåller de vanadinföreningar som nämns i EFSA:s utlåtande måste dras bort från marknaden.

Vanadin är ett metalliskt grundämne som också förekommer i små mängder i vanliga livsmedel. I undersökningar av försöksdjur har vanadinföreningar visat sig vara skadligt för njurarna, mjälten och lungorna och höja blodtrycket. I flera cellförsök (in vitro) och i vissa djurförsök har det också påvisats att de har skadlig inverkan på arvsmassan.

Det utlåtande som nu getts gäller följande vanadinföreningar: vanadincitrat, bismaltolato-oxovanadin och bisglygosinato-oxovanadin, vanadylsulfat, vanadinpentoxid, ammoniumvanadat. Med undantag av vanadinpentoxid konstaterades de nu bedömda vanadinföreningarna absorberas mera än de vanadinföreningar som finns i den normala kosten. Vanadinföreningar som ännu inte bedömts är vanadinkelat, vanadinberikad jäst och vanadinsulfat.

I Europeiska gemenskapens lagstiftning finns bestämt vilka vitaminer och mineralämnen som är tillåtna i kosttillskott. Andra än de godkända vitaminerna och mineralämnena och deras föreningar (inkl. vissa vanadinföreningar) har fått användas i kosttillskott, ifall de har en användningshistoria, om information om dem har getts till EFSA för bedömning och EFSA inte har gett negativt utlåtande om dem. På basis av EFSA:s utlåtanden bestäms om vilka källor för vitaminer och mineralämnen som är tillåtna i kosttillskott i Europeiska gemenskapen.

Mera information om utlåtandena finns på EFSA:s webbplats:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178689482553.htm

Ytterligare information
riskvärdering: överinspektör Tero Hirvonen, tel. 020 77 24294
Eviras åtgärder: överinspektör Emma Pikkarainen tel. 020 77 24291, 050 464 9354

Teman: