EFSA har bedömt melaminrisken för kinesiska kombinationslivsmedel

26.9.2008

<div>EFSA har på EU-kommissionens begäran publicerat ett utlåtande om eventuell melaminrisk när det gäller kombinationslivsmedel som innehåller mjölk eller mjölkprodukter. Det är förbjudet att importera mjölk och mjölkprodukter från Kina till EU-området. Livsmedel som innehåller mjölkpulver (bl.a. kex, choklad, gräddtoffe) kan ändå komma in också på EU-området. </div>

Enligt EFSAs utlåtande kan melamin i kombinationslivsmedel inte överstiga det tolerabla dagliga intaget för vuxna och barn vid genomsnittlig konsumtion. Däremot kan det maximala intaget för barn med stor konsumtion överskridas och orsaka eventuella hälsoproblem.

EFSAs pressmeddelande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902098433.htm

EFSA:s utlåtande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902098495.htm

 


Teman: