EFSA har gett ett yttrande om djurens välbefinnande under transport

19.1.2011

<p>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat ett yttrande om djurens välbefinnande under transport. I yttrandet jämförs de senaste forskningsrönen med de nuvarande kraven i lagstiftningen om skydd av djur under transport.</p>

I yttrandet har dragits slutsatser utgående från forskningsrönen och getts några rekommendationer för olika djurarter och transportformer i avsikt att höja djurens välbefinnande. Som bilaga till yttrandet följer också ett förslag på mätare, med hjälp av vilka man kunde bedöma djurens välbefinnande under transport. Mätarna kunde eventuellt utnyttjas i stället för den nuvarande lagstiftningen. Som bilaga medföljer också en förteckning över de risker, som enligt experterna mest påverkar djurens välbefinnande under transport.

Yttrandet kompletterar de yttranden som EFSA år 2004 och företrädaren vetenskapliga kommittén år 2002 publicerade och i vilka man bedömde djurens välbefinnande under transport och gav rekommendationer som god praxis och som grund för beredningen av lagstiftning.

EFSA:s yttrande http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1966.htm

Mer information ger:
Överinspektör Sari Salminen, tfn 020 77 24229, 040 489 3358

Teman: