EFSA har publicerat anvisningar för ansökan om säkerhetsbedömning av plaståtervinningsprocesser

29.7.2008

<div>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har publicerat anvisningar för ansökan om säkerhetsbedömning av återvinningsprocesser för plastråvara som kommer i kontakt med livsmedel. Ansökan sänds till medlemslandets behöriga myndighet. </div>

Kommissionens förordning (EG) Nr 282/2008 förutsätter att material och tillbehör som kommer i kontakt med livsmedel och är gjorda av returplast får skaffas endast från sådana återvinningsprocesser vilkas säkerhet har bedömts av EFSA och som har godkänts enligt den aktuella förordningen. EFSA bedömer den mekaniska återvinningens säkerhet och produktionsmetoder, där den insamlade plasten krossats till små delar, rengjorts och bearbetats till nytt material.

Avsikten med det nya förfarandet är att förhindra att livsmedel förorenas av kemikalier som eventuellt kan överföras från förpackningen. Plaster som använts vid mekanisk återvinning kan vara förorenade av sådana kemikalier som inte är lämpliga i livsmedelsprocesserna. I säkerhetsbedömningen beaktar EFSA plastråvarans kvalitet, hur effektiv plastreningsprocessen är och hur returplasten används.

Aktörerna måste ansöka om godkännande av återvinningsprocessen före utgången av år 2009. Efter att EFSA har bedömt säkerheten för de återvinningsprocesser som beskrivs i ansökningarna överförs ansökningarna till kommissionens behandling för godkännande. Kommissionen upprätthåller ett register över både inlämnade ansökningar om godkännande och godkända återvinningsprocesser.

Ytterligare information:
överinspektör Pirkko Kostamo, pirkko.kostamoat-merkki.gifevira.fi, tel. 020 77 24236


Anvisningar på engelska finns på EFSA:s webbplats:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178717811398.htm

Kommissionens förordning (EG) Nr 282/2008:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:086:0009:0018:EN:PDF


Teman: