EFSA har publicerat en ny säkerhetsbedömning av färgämnet E128

9.7.2007

<div>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har gjort en ny bedömning av säkerheten för livsmedelsfärgämnet Röd 2G (E128). Enligt den nya bedömningen har färgämnet konstaterats vara carcinogent, dvs. cancerframkallande.</div>

E128 är tillåtet endast i frukostkorvar som innehåller minst 6 % spannmål och i hamburgarbiffar, som innehåller minst 4 % vegetabiliska produkter och/eller spannmålsprodukter. EFSA har rapporterat till Europeiska kommissionen om bedömningen och EU-medlemsländerna vidtar gemensamt tillsynsåtgärder. Evira inväntar ytterligare information från EU-kommissionen.

De tillsatsämnen som använts vid tillverkning av förpackade livsmedel uppges i förteckningen över livsmedlets ingredienser med ett gruppnamn, som kompletteras med tillsatsämnets namn eller E-nummer. Röd 2G har angetts på följande sätt i förpackningsmärkningarna: Färgämne (Röd 2G) eller Färgämne (E128).

EFSA:s meddelande och säkerhetsbedömning finns på adressen:
http://www.efsa.europa.eu/en/press_room/press_release/pr_red2g.html

Ytterligare information:
enhetsdirektör Auli Suojanen, tel. 020 77 24280

Teman: