EFSA har publicerat en utvärdering av riskfaktorerna som påverkar förekomsten av campylobakter hos broilerkycklingar

13.8.2010

<p>I en rapport publicerad av europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA utvärderas riskfaktorerna som påverkar förekomsten av campylobakter i slaktkroppar av broilerkyckling. Utvärderingen hänför sig till en år 2008 i EU-länderna utförd kartläggning av förekomsten av campylobakter och salmonella i slaktpartier av broilerkyckling. Resultaten kommer att utnyttjas bl.a. vid utvärdering av broilerkycklingköttets roll i campylobakterinfektioner hos människor.</p>

Enligt EFSA:s utvärdering är de viktigaste riskfaktorerna att campylobakter förekommer i slaktkroppar av broilerkyckling förekomst av campylobakter i tarmkanalen hos broilerkycklingarna som ingår i slaktpartiet, en hög slaktningsålder hos broilerkycklingarna, slaktning på eftermiddagen och slaktning i juli-september, då förekomsten av bakterien i broilerkycklingarnas tarmkanal är som störst.

Enligt rapporten är sannolikheten att slaktpartier av broilerkyckling kontamineras med campylobakter 30-faldig och mängden campylobakter på ytan till slaktkropparna större, då campylobakter konstateras i tarmkanalen hos broilerkycklingarna i slaktpartiet. Slaktkroppar av broilerkyckling kontaminerade med campylobakter förekom ändå också i sådana slaktpartier, i vilka bakterien inte konstaterades i broilerkycklingarnas tarmkanal, vilket tyder på bristande slakthygien. Slakthygienen hänför sig också till att sannolikheten för kontaminering var större i slaktkropparna från broilerkycklingar som slaktades på eftermiddagen än hos kycklingar som slaktades på förmiddagen. Mellan olika slakterier och medlemsländer förekom stora skillnader i slakthygienen.

Årligen uppföds i Finland för konsumtion över 50 miljoner broilerkycklingar, som slaktas vid i genomsnitt fem veckors ålder. Av det broilerkycklingkött som konsumeras i Finland är endast mindre än 10 % producerat i något annat land. Förekomsten av campylobakter bland finländskt fjäderfä har systematiskt följts upp allt sedan år 2004 som en del av slakteriernas egenkontroll. Programmet förutsätter att tarmprover från varje slaktparti undersöks med tanke på campylobakter från början av maj till slutet av oktober och prover tagna enligt en separat plan från november till maj. Inom ramen för programmet har campylobakter konstaterats i tarmprover från broilerkycklingar i igenomsnitt 6,5 % av slaktpartierna under tiden mellan juni och oktober. Som högst har förekomsten i slaktpartierna av broilerkyckling varit i juli-augusti. Förekomsten av campylobakter hos broilerkyckling är i Finland en av de lägsta i EU.

EFSA:s utvärdering (EFSA)

Kartläggningsresultat som EFSA tidigare rapporterat (EFSA)

Om uppföljningen av campylobakter hos broilerkycklingar i Finland
(på finska)

Mer information ger:
Forskare Marjaana Hakkinen, tfn 0400 287 417

 

Teman: