EFSA har publicerat en zoonosrapport

15.12.2006

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat en rapport om sjukdomar som smittar från djur till människan, dvs. zoonoser, för året 2005. Rapporten innehåller också information som gäller Finland. Enligt rapporten har campylobakteriesmittorna varit de vanligaste sjukdomarna som smittar från djur till människan år 2005.

Rapporten kan läsas på engelska på EFSA:s webbsidor:

http://www.efsa.europa.eu/en/science/monitoring_zoonoses/reports/zoonoses_report_2005.html.

Teman: