EFSA har publicerat ett utlåtande om kloning av djur

25.7.2008

<div>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat ett utlåtande om verkningarna av kloning på livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välbefinnande samt på miljön. </div>

I slutsatserna i utlåtandet konstateras att det som underlag för bedömningen bara fanns en begränsad mängd information i ämnet att tillgå. Dessutom gäller bedömningen endast kloning av grisar och kor som utförs genom cellkärneöverföring.

De huvudsakliga slutsatserna i utlåtandet var bland annat:

  • Mjölk och kött från friska klonade kor och svin eller från deras avkommor är lika
    säkert att äta som från konventionellt avlade djur.
  • Genom somatisk cellkärneöverföring (den mest använda kloningsmetoden) har man åstadkommit friska klonade kor och svin med friska avkommor. Bland djur som framställts genom kloningstekniken finns det ändå fler individer än normalt som har låg livskraft, och därför har kloning skadliga effekter på dessa individers hälsa och välbefinnande. Problemen är vanligare under djurens första levnadsveckor.
  • Klonade djur anses inte vara en fara för miljön.
  • Kloning erbjuder en möjlighet att skydda utrotningshotade arter.


EFSA:s utlåtande i sin helhet:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm

EFSA:s meddelande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019762.htm

Ytterligare information:
Specialforskare Vesa Rainio, tfn 050 386 7150 (djurhälsa och välfärd)
Enhetsdirektör Arja Kaiponen, tfn 020 77 24280 (livsmedel)Teman: