EFSA inbjuder experter till samarbete

5.6.2008

<div>Europeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet EFSA har &ouml;ppnat en databas som man &ouml;nskar att experter ska anm&auml;la sig till. EFSA, som svarar f&ouml;r riskv&auml;rderingen p&aring; EU-niv&aring;, s&ouml;ker experter inom livsmedlens och fodrens s&auml;kerhet, n&auml;ring, djurens h&auml;lsa och v&auml;lf&auml;rd samt v&auml;xtskydd och -h&auml;lsa. Avsikten med databasen &auml;r att hj&auml;lpa till att hitta de b&auml;sta experterna som hj&auml;lp f&ouml;r EFSA:s vetenskapskommitté, vetenskapspanel och arbetsgrupper. </div>

På nationell nivå effektiveras samarbetet via expertnätverket Focal Point (FP). FP i Finland finns vid Evira: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/organisaatio/focal_point-toiminta/ 

EFSA:s meddelande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178712852762.htm

Anmäl dig till EFSA:s expertdatabas:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106.htm

Ytterligare information:
Riskvärderingsenheten
Enhetens direktör Kirsti Savela, tfn. 020 77 24020, kirsti.savela@evira.fi
Forskare Kirsi-Maarit Siekkinen, tfn. 020 77 24030, kirsi-maarit.siekkinen@evira.fi

Teman: