EFSA och ECDC uppmanar oss att upphetta groddar

30.6.2011

<p>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC understryker i sitt gemensamma ställningstagande att groddar skall upphettas ordentligt för att risken för E. coli O104 -epidemier skall reduceras.</p>

EFSA och ECDC har utgående från tillgänglig information gjort en riskvärdering som anknyter sig till EHEC-epidemin i Frankrike. Slutsatsen är att den sannolikaste gemensamma faktorn i epidemierna i Frankrike och Tyskland är groddar av frön av bockhornsklöver.

På grund av detta rekommenderar verken att groddar äts endast ordentligt upphettade. De rekommenderar också att konsumenter inte heller driver upp groddar för eget bruk.

Läs mera: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110629a.htm

Mer information ger:
Direktör Susanna Pesonen, tfn p. 040 169 0266
Överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 040 351 6884

Teman: