EFSA publicerade en rapport om förekomsten av campylobakter och salmonella bland broilerkycklingar i EU

19.3.2010

<p>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat en utredning av förekomsten av campylobakter och salmonella bland broilerkycklingar i EU:s medlemsländer. Informationen bygger på den kartläggning som medlemsländerna genomförde år 2008. De analyserade proverna samlades in från slakterier i medlemsländerna.</p>

Campylobakter och salmonella är de oftast inrapporterade orsakerna till matförgiftningar i Europa, så också i Finland.

Enligt utredningen konstaterades campylobakter i 76 procent och salmonella i 15,7 procent av de undersökta slaktkropparna från broilerkyckling. Förekomsten varierade stort: för campylobakter från 4,9 procent till 100 procent och för salmonella från 0 procent till 85,6 procent.

I Finland konstaterades ingen salmonella alls. Förekomsten av campylobakter var också en av de minsta (5,5 procent) i medlemsländerna och de konstaterade halterna låga. I samband med utredningen undersöktes också förekomsten av campylobakter i slaktpartier med broilerkycklingar. Förekomsten i enskilda partier var i EU i genomsnitt 71,2 procent, i Finland 3,9 procent. Resultaten bekräftar att läget i fråga om campylobakter och salmonella är gott i Finland.

Den färska utredningen stöder EFSA:s utlåtande om att broilerkycklingkött verkar vara en av de viktigaste infektionskällorna vid campylobacterios hos människan.

Informationen som kartläggningen ger utnyttjas då man uppställer mål för att minska förekomsten av såväl campylobakter som salmonella i broilerkycklingar inom EU:s område.

EFSA:s pressmeddelande:
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/zoonoses100317.htm  

EFSA:s rapport:
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1503.htm  

Mer information ger:
specialforskare Pirkko Tuominen, tfn 020 77 24026, 0400 211 624

 

Teman: