EFSA publicerade en rapport om förekomsten av salmonella i kalkonbesättningar i EU

13.5.2008

<div>Europeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet EFSA har publicerat en utredning om f&ouml;rekomsten av salmonella i kalkonbes&auml;ttningar i EU-medlemsl&auml;nderna och Norge. Uppgifterna &auml;r baserade p&aring; unders&ouml;kningar som gjorts 2006–2007. </div>

Enligt utredningen förekom salmonella (S. Enteritidis och S. Typhmurium)  i 3,8 % av de undersökta slaktkalkonbesättningarna och i 1,7 % av de undersökta avelskalkonbesättningarna. Nivån varierade betydligt mellan olika länder. Bland annat i Finland, Sverige och Norge påträffades ingen salmonella alls i slaktkalkonbesättningarna. Salmonella förekom inte heller i avelskalkonbesättningar som undersökts i Finland. Resultatet bekräftade vår nationellt goda salmonellasituation.

Utredningarna om förekomst av salmonella används som bakgrundsinformation, då gemensamma målnivåer ställs upp för att minska förekomsten av salmonella i EU. Av de sjukdomsalstrare som är gemensamma för människor och djur, dvs. zoonooser, insjuknar näst flest människor årligen i salmonella i Europa, också i Finland. I finländska produktionsdjur och livsmedel påträffas salmonella dock ytterst sällan.

EFSA:s meddelande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178706575685.htm

EFSA:s rapport i sin helhet:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178706574172.htm

Ytterligare information:
Veterinäröverinspektör Sirpa Kiviruusu, tfn 02077 24216, 0400 920 503

Teman: