EFSA publicerade en rapport om förekomsten av salmonella i slaktsvin i EU

10.6.2008

<div>Europeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet EFSA har publicerat en utredning om f&ouml;rekomsten av salmonella i slaktsvin i EU-medlemsl&auml;nderna. Uppgifterna &auml;r baserade p&aring; en kartl&auml;ggning som medlemsl&auml;nderna gjorde &aring;r 2006–2007. </div>

Salmonella är den näst mest rapporterade orsaken till matförgiftning i Europa, även i Finland. År 2006 rapporterades 160 649 fall av salmonellasmitta i EU, dvs. cirka 35 personer av 100 000 insjuknade.

Enligt utredningen förekom salmonella i ett av tio (10,3 %) av de undersökta slaktsvinen. De deltagande 25 medlemsländerna och Norge samlade in prover från sitt lands slakterier för undersökning. Förekomsten i medlemsländerna varierade från 0 till 29 %. Finland var det enda medlemslandet där salmonella inte alls påträffades. Resultatet bekräftade vår nationellt goda salmonellasituation.

De salmonellatyper som vanligast påträffas hos människor i EU är Salmonella Typhimurium och Salmonella Derby. Dessa upptäcktes i den här kartläggningen hos 4,7 % (S.Typhimurium) respektive 2,1 % (S. Derby) av de undersökta slaktsvinen. Resultaten från kartläggningen utnyttjas då målen för minskning av salmonellaförekomsten i slaktsvin på EU-området görs upp. 

EFSA:s meddelande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178713190137.htm

EFSA:s rapport:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Report/zoon_report_ej135_finslpigs_en,0.pdf

Ytterligare information:
Zoonoscentralens direktör Saara Raulo, tel. 040 8250261

 

Teman: