EFSA uppdaterade den vetenskapliga åsikten om listeria

25.1.2008

<div>Den vetenskapliga panelen (BIOHAZ), som behandlar biologiska faror, vid den europeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet EFSA rekommenderar fokuserade &aring;tg&auml;rder f&ouml;r att minska listeriarisken b&aring;de i produktionsskedet och vid f&ouml;rvaring av produkter hemma. Risken f&ouml;r listeria g&auml;ller fr&auml;mst livsmedel som &auml;ts som s&aring;dana, som har l&aring;ng f&ouml;rs&auml;ljningstid och i vilka det kan f&ouml;rekomma listeria. S&aring;dana produkter &auml;r t.ex. vakuumf&ouml;rpackad kallr&ouml;kt och gravad fisk och ostar tillverkade av opast&ouml;riserad mj&ouml;lk. I gemenskapslagstiftningen finns ett gr&auml;nsv&auml;rde f&ouml;r listeria uppst&auml;llt. Livsmedel som &auml;ts som s&aring;dana f&aring;r inte &ouml;verstiga gr&auml;nsv&auml;rdet under produktens f&ouml;rs&auml;ljningstid. Panelen konstaterar att de flesta listeriosfallen har haft ett samband med livsmedel som har &ouml;verskridit det h&auml;r gr&auml;nsv&auml;rdet betydligt.</div>

Listeriarisken kan bäst bekämpas i livsmedelsindustrin genom att man fäster uppmärksamhet på kvaliteten på råvaror för livsmedel som ska ätas som sådana, goda tillverkningsmetoder, förpackning och lagringstemperaturer. Produkternas försäljningstid måste vara tillräckligt kort så att listerian inte förökas över det uppställda gränsvärdet under försäljningstiden. Kylkedjan får inte brytas under tillverkning, transport eller försäljning.

Konsumenterna ska för sin del se till att mat som ska ätas som sådan förvaras i rätt temperatur i hemmet och beakta matens datummärkning. Rätt sätt att tillreda mat, god hygien, tillräckligt låg förvaringstemperatur samt iakttagande av sista förbrukningsdag är avgörande i bekämpningen av både listeria och andra matförgiftningar.

Listeria monocytogenes är en allmän s.k. miljöbakterie.  Den kan förekomma i opastöriserad mjölk och i mjölkprodukter, rått kött, fisk, skaldjur och grönsaker. Friska personer insjuknar i allmänhet inte, men listerios kan vara farlig för gravida kvinnor och nyfödda barn samt för åldringar och personer som på grund av sjukdom har försämrad motståndskraft. Personer som hör till riskgrupperna ska undvika att äta livsmedel som medför listeriarisk.

Anvisningar finns på EFSAs webbplats:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178680093176.htm

Ytterligare information:
Överinspektör Taina Niskanen, tel. 050 386 8421
Direktör Maija Hatakka, tel. 040 835 9810
Mikrobiolog Tuula Johansson, tel. 020 77 24472

Teman: