EFSA:s anvisning om godkännande av växtskyddsmedel kan kommenteras

31.1.2008

<div>Europeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet EFSA:s vetenskapliga panel, som behandlar v&auml;xtskyddsmedel och rester av s&aring;dana, uppdaterar sin anvisning i anslutning till godk&auml;nnande av v&auml;xtskyddsmedel. Anvisningen behandlar medlens best&auml;ndighet i marken. </div>

EFSA ber om kommentarer senast 25.3.2008.

Ett utkast till anvisning finns på EFSA:s webbplats:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178681377888.htm

Teman: