EFSAs direktiv om närings- och kostrekommendationer kan kommenteras

25.8.2008

<div>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat sitt förslag för uppgörande av vetenskapliga närings- och kostrekommendationer. Forskarsamhället och andra parter har möjlighet att kommentera utlåtandena medan de är i utkastskedet senast 15.12.2008. </div>

EFSAs vetenskapliga panel för specialdietprodukter, näring och allergier (NDA) har för avsikt att utarbeta rekommendationer för näringsämnesintag för hela EU-området. Däremot kan detaljerade kostrekommendationer inte göras upp för hela EU-området, eftersom bl.a. näringsproblemen och matkulturerna är olika i olika länder.

EFSA:s utkast till utlåtanden och därtill hörande kommentarer ges via internet (länkar nedan). 

Public consultation on a draft opinion related to Food-Based Dietary Guidelines (kostrekommendationer)
EFSAs nyhet om detta:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902049848.htm
Utkast till utlåtande: http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/DocumentSet/nda_op_fbdg_draft_en_released_for_consultation.pdf?ssbinary=true   
Kommentera utkastet:
http://www3.efsa.europa.eu/cf/consultation.cfm?doc=28

Public consultation on a draft opinion regarding Dietary Reference Values (näringsrekommendationer)
EFSAs nyhet om detta:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902049838.htm)              
Utkast till utlåtanden: http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/DocumentSet/nda_op_principles_drv_draft_en_released_for_consultation.pdf?ssbinary=true
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/DocumentSet/nda_op_drv_water_draft_en_released_for_consultation.pdf?ssbinary=true
Kommentera utkasten:
http://www3.efsa.europa.eu/cf/consultation.cfm?doc=29
http://www3.efsa.europa.eu/cf/consultation.cfm?doc=30

Samnordiska näringsrekommendationer publicerades år 2004 (http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2004:013 ) och finländska näringsrekommendationer baserade på dem år 2005 (http://wwwb.mmm.fi/ravitsemusneuvottelukunta/FIN11112005.pdf ).

Ytterligare information
Specialforskare Tero Hirvonen, tel. 020 77 24294

 

Teman: