EFSA:s utlåtande om användning av unga djur från får- och getbesättningar som insjuknat i TSE-sjukdom (transmissibel spongiform encefalopati) som föda

18.7.2008

<div>Europeiska kommissionen har bett EFSA om ett expertutlåtande om 3–6 månader gamla lamm eller killingar från gårdar där TSE-smitta (klassisk scrapie) har konstaterats kan sändas till slakt för att användas som människoföda. Enligt gällande EG-lagstiftning måste alla djur som insjuknat i en scrapiesjukdom på gården destrueras.</div>

Alla dessa djurs föräldrar och senaste avkomma samt övriga får och getter på gården måste också avlivas, med vissa undantag. Undantag har beviljats bl.a. för leverans av får och getter som är under 3 månader till slakt.

Scrapie har inte konstaterats smitta till människor. Bedömningen från EFSA:s BIOHAZ-nämnd (Biological Hazard Panel) och dess utlåtande finns publicerade på EFSA:s webbplats
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178720554175.htm.
Enligt nämnden kan man utgående från tillgängligt material inte ge något utlåtande och därför finns det för tillfället inget skäl att ändra lagstiftningen.


Teman: