EFSA:s utlåtande om genetiskt modifierad majs har publicerats – allmänheten har möjlighet att framföra kommentarer

10.4.2007

<div>Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bedömt säkerheten för genetiskt modifierad majs 59122, som är insekt-resistent, enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) Nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Medborgarna har möjlighet att framföra anmärkningar till EU-kommissionen om utlåtandet senast 2.5.2007. </div>

Kommentarerna ges via internet på adressen: http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm 
Blanketten är på engelska, men man får ge kommentarer på sitt eget modersmål.

EFSA:s utlåtande publicerades 30.3.2007
Godkännande av genetiskt modifierad majs 59122 har ansökts för foder och livsmedel som innehåller, består av eller har framställts av denna majs. I tillståndsansökan ingick inte odling. Den genetiskt modifierade majs 59122 har utvecklats för att ha ökat skydd mot vissa skadedjur av ordningen bladbaggar och tåla ogräsbekämpningsmedel som innehåller glufosinat.

EU-kommissionen ger ett beslutsförslag om att släppa ut gm-majs på marknaden med beaktande av bl.a. EFSA:s utlåtande samt kommentarerna från allmänheten. Utlåtandet i sin helhet kan läsas på EFSA:s webbplats, där dokument i anslutning till utlåtandet också finns publicerade. http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/809.html

En inofficiell översättning av EFSA:s utlåtande till finska finns på Eviras webbplats http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/efsa_lle_jatetyt_hakemukset/efsa_n_tieteelliset_lausunnot/ . Där finns också information om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder samt om förfarandet vid godkännande.

Ytterligare information:
Överinspektör Raili Laine, tfn. 020 77 25207
Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Teman: