EFSA:s utlåtande om genetiskt modifierad majs har publicerats – allmänheten har möjlighet att kommentera

7.1.2009

<div>Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bedömt säkerheten för genetiskt modifierad majs MON89034, som är resistent mot vissa växtskadegörande fjärilar. Allmänheten har möjlighet att framföra anmärkningar på sitt eget modersmål till Europeiska kommissionen om utlåtandet senast 18.1.2009.</div>

Allmänheten kan ge kommentarerna via internet på adressen:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm
där också EFSAs utlåtande i sin helhet kan läsas. Banketten är på engelska, men man kan också ge kommentarer på sitt eget modersmål.

EFSA:s utlåtande publicerades 18.12.2008

Godkännande för genmodifierad majs MON89034 har ansökts för all användning i livsmedel och foder, för import och bearbetning, men inte för odling. Genetiskt modifierad majs MON89034 har utvecklats så att den är resistent mot vissa växtskadegörande fjärilar.

Europeiska kommissionen ger ett beslutsförslag enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) Nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder om att släppa ut den här gm-majsen på marknaden med beaktande av bl.a. EFSA:s utlåtande samt kommentarerna från allmänheten.

En inofficiell översättning av EFSA:s vetenskapliga utlåtande till finska finns på Eviras webbplats: www.evira.fi > Evira > Kasvintuotanto ja rehut > Rehut > GMO > EFSA:lle jätetyt hakemukset > Tietoa hakemuksista > Maissit.

På Eviras webbplats finns också information om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder samt om förfarandet vid godkännande.

Ytterligare information:
överinspektör Raili Laine, Evira, tel. 020 77 25207
Teman: