EFSA:s utlåtande om genetiskt modifierad majs har publicerats – allmänheten har möjlighet att kommentera

1.12.2008

<div>Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bedömt säkerheten för genetiskt modifierad majs 59122 x NK603, som är tolerant mot glyfosat och glufosinat och resistent mot vissa växtskadegörande skalbaggar. Allmänheten har möjlighet att framföra anmärkningar på sitt eget modersmål till EU-kommissionen om utlåtandet senast 25.12.2008.</div>

Allmänheten kan ge kommentarerna via internet på adressen:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

Blanketten är på engelska, men man kan också ge kommentarer på sitt eget modersmål.

EFSA:s utlåtande publicerades 25.11.2008
Godkännande för genmodifierad majs 59122 x NK603 har ansökts för all användning i livsmedel och foder, för import och bearbetning, men inte för odling. Genetiskt modifierad majs 59122 x NK603 har utvecklats så att den är tolerant mot herbicider glyfosat och glufosinat samt resistent mot vissa växtskadegörande skalbaggar.

EU-kommissionen ger ett beslutsförslag enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) Nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder om att släppa ut den här gm-majsen på marknaden med beaktande av bl.a. EFSA:s utlåtande samt kommentarerna från allmänheten. Utlåtandet i sin helhet kan läsas på EFSA:s webbplats, där dokument i anslutning till utlåtandet också finns publicerade.
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDetailsRO.jsf

En inofficiell översättning av EFSA:s vetenskapliga utlåtande till finska finns på Eviras webbplats: www.evira.fi > Evira > Kasvintuotanto ja rehut > Rehut > GMO > EFSA:lle jätetyt hakemukset > Tietoa hakemuksista > Maissit.

På Eviras webbplats finns också information om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder samt om förfarandet vid godkännande.

Ytterligare information:
överinspektör Raili Laine, Evira, tel. 020 77 25207
Teman: