EFSA:s utlåtande om genetiskt modifierad majs har publicerats – allmänheten har möjlighet att kommentera

11.10.2007

<div>Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bedömt säkerheten för genetiskt modifierad majs GA21, som tål ogräsbekämpningsmedel innehållande glyfosat, enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) Nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Allmänheten har möjlighet att framföra anmärkningar till EU-kommissionen om utlåtandet senast 2.11.2007 </div>

Kommentarerna ges via internet på adressen:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

Blanketten är på engelska, men man kan också ge kommentarer på sitt eget modersmål.

EFSA:s utlåtande publicerades 2.10.2007

Godkännande för genmodifierad majs GA21 har ansökts för all användning i livsmedel och foder, för import och bearbetning, men inte för odling. Genetiskt modifierad majs GA21 har utvecklats så att den är tolerant mot glyfosat.

EU-kommissionen ger ett beslutsförslag om att släppa ut den här gm-sojan på marknaden med beaktande av bl.a. EFSA:s utlåtande samt kommentarerna från allmänheten. Utlåtandet i sin helhet kan läsas på EFSA:s webbplats, där dokument i anslutning till utlåtandet också finns publicerade.
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620785956.htm

En inofficiell översättning av EFSA:s utlåtande till finska finns på Eviras webbplats http://www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/maissi_ga21.pdf

Där finns också information om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder samt om förfarandet vid godkännande.

Ytterligare information:
överinspektör Raili Laine, tel. 020 77 25207

 

Teman: