EFSA:s utlåtande om genetiskt modifierad potatis EH92-527-1 avsedd för användning i livsmedel och foder har publicerats – allmänheten har möjlighet att framföra sina kommentarer

16.11.2006

<div>Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bedömt säkerheten beträffande genetiskt modifierad amylopektinpotatis EH92-527-1 enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) Nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Medborgarna har möjlighet att på sitt eget modersmål framföra sina anmärkningar till EU-kommissionen om utlåtandet inom 30 dagar dvs. fram till 9.12.2006. </div>

Kommentarer ges via internet på adressen http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm 

EFSA:s utlåtande 10.11.2006:
För den genetiskt modifierade potatisen EH92-527-1 har godkännande ansökts för användning som livsmedel och foder, för livsmedel och foder som innehåller denna potatis samt för produkter som består av eller är producerade av potatisen EH92-527-1. I tillståndsansökan ingick inte odling. Den genetiskt modifierade potatisen EH92-527-1 är utvecklad för produktion av amylopektin och den har ett högt amylopektin-/amylosförhållande. Stärkelsepotatis med hög halt av amylopektin används främst i tekniska non-food-produkter (inte för livsmedel). Biprodukterna från stärkelseframställningen (t.ex. potatispulpa) används för andra ändamål inklusive djurfoder eller för andra vanliga non-food-ändamål (t.ex. cellsaft av potatis används som gödsel). Det är inte meningen att knölar av genetiskt modifierad potatis skall användas direkt som livsmedel.

EU-kommissionen ger ett beslutsförslag om att släppa ut genetiskt modifierad potatis på marknaden med beaktande av bl.a. EFSA:s utlåtande samt kommentarerna från allmänheten. Utlåtandet i sin helhet kan läsas på EFSA:s webbplats http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/909.html, där dokument i anslutning till utlåtandet också finns publicerade.

En inofficiell översättning av EFSA:s utlåtande till finska finns på Eviras webbplats http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/efsa_lle_jatetyt_hakemukset/efsa_n_tieteelliset_lausunnot/. Information om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder finns här:  http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/gmo/

Ytterligare information:
överinspektör Raili Laine, tel. 020 77 25207
Livsmedelssäkerhetsverket Evira

 

Teman: