EFSA:s utlåtande om genetiskt modifierad raps har publicerats – allmänheten har möjlighet att kommentera

10.3.2008

<div>Den europeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet (EFSA) har bed&ouml;mt s&auml;kerheten f&ouml;r genetiskt modifierad raps T45, som &auml;r tolerant mot glufosinat ammonium. Allm&auml;nheten har m&ouml;jlighet att framf&ouml;ra anm&auml;rkningar p&aring; sitt eget modersm&aring;l till EU-kommissionen om utl&aring;tandet senast 6.4.2008.</div>

Allmänheten kan ge kommentarerna via internet på adressen:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorapsation/public_comments_en.htm.

Blanketten är på engelska, men man kan också ge kommentarer på sitt eget modersmål.

EFSA:s utlåtande publicerades 5.3.2008

Godkännande för genmodifierad raps T45 har ansökts för all användning i livsmedel och foder, för import och bearbetning, men inte för odling. Genetiskt modifierad raps T45 har utvecklats så att den är tolerant mot herbiciden glufosinat ammonium.

EU-kommissionen ger ett beslutsförslag enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) Nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder om att släppa ut det här gm-rapset på marknaden med beaktande av bl.a. EFSA:s utlåtande samt kommentarerna från allmänheten. Utlåtandet i sin helhet kan läsas på EFSA:s webbplats, där dokument i anslutning till utlåtandet också finns publicerade.
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620786239.htm.

En inofficiell översättning av EFSA:s vetenskapliga utlåtande till finska finns på Eviras webbplats: www.evira.fi > Evira > Kasvintuotanto ja rehut > Rehut > GMO > EFSA:lle jätetyt hakemukset > Tietoa hakemuksista > Rapsit .

På Eviras webbplats finns också information om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder samt om förfarandet vid godkännande.

Ytterligare information:
överinspektör Raili Laine, Evira, tel. 020 77 25207

 

Teman: