EFSA:s utlåtande om genetiskt modifierad soja har publicerats – allmänheten har möjlighet att kommentera

16.7.2008

<div>Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bedömt säkerheten för genetiskt modifierad soja MON89788, som är tolerant mot glyfosat. Allmänheten har möjlighet att framföra anmärkningar på sitt eget modersmål till EU-kommissionen om utlåtandet senast 11.8.2008.</div>

Allmänheten kan ge kommentarerna via internet på adressen:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm. Blanketten är på engelska, men man kan också ge kommentarer på sitt eget modersmål.

EFSA:s utlåtande publicerades 11.7.2008

Godkännande för genmodifierad soja MON89788 har ansökts för all användning i livsmedel och foder, för import och bearbetning, men inte för odling. Genetiskt modifierad soja MON89788 har utvecklats så att den är tolerant mot herbiciden glyfosat.

EU-kommissionen ger ett beslutsförslag enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) Nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder om att släppa ut den här gm-sojan på marknaden med beaktande av bl.a. EFSA:s utlåtande samt kommentarerna från allmänheten. Utlåtandet i sin helhet kan läsas på EFSA:s webbplats, där dokument i anslutning till utlåtandet också finns publicerade.
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620787358.htm.

En inofficiell översättning av EFSA:s vetenskapliga utlåtande till finska finns på Eviras webbplats: www.evira.fi > Evira > Kasvintuotanto ja rehut > Rehut > GMO > EFSA:lle jätetyt hakemukset > Tietoa hakemuksista > Soijat .

På Eviras webbplats finns också information om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder samt om förfarandet vid godkännande.

Ytterligare information:
överinspektör Raili Laine, Evira, tel. 020 77 25207Teman: