EFSA:s utlåtande om genetiskt modifierad soja har publicerats – allmänheten har möjlighet att kommentera

15.8.2007

<div>Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bedömt säkerheten för genetiskt modifierad soja A2704-12, som tål ogräsbekämpningsmedel innehållande glufosinat enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) Nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Allmänheten har möjlighet att framföra anmärkningar till EU-kommissionen om utlåtandet senast 10.9.2007 </div>

Kommentarerna ges via internet på adressen:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

Blanketten är på engelska, men man kan också ge kommentarer på sitt eget modersmål.

EFSA:s utlåtande publicerades 3.7.2007

Godkännande för genmodifierad soja A2704-12 har ansökts för all användning i livsmedel och foder, för import och bearbetning, men inte för odling. Genetiskt modifierad soja A2704-12 har utvecklats så att den är tolerant mot glufosinat.

EU-kommissionen ger ett beslutsförslag om att släppa ut den här gm-sojan på marknaden med beaktande av bl.a. EFSA:s utlåtande samt kommentarerna från allmänheten. Utlåtandet i sin helhet kan läsas på EFSA:s webbplats, där dokument i anslutning till utlåtandet också finns publicerade.
http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/1062.html

En inofficiell översättning av EFSA:s utlåtande till finska finns på Eviras webbplats http://www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/soija_a2704-12.pdf

Där finns också information om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder samt om förfarandet vid godkännande.

Ytterligare information:
överinspektör Raili Laine, tel. 020 77 25207

 

Teman: