EG har godkänt den genmodifierade majsen GA21

4.4.2008

<div>Europeiska kommissionen har beslutat att godk&auml;nna produkter som inneh&aring;ller, best&aring;r av eller har framst&auml;llts av den genmodifierade majsen GA21 som livsmedel och foder f&ouml;r marknaden. </div>

Beslutet omfattar också andra produkter som innehåller eller består av GA21 majs för samma användning som all annan slags majs, utom odling.

Majsen GA21, som har unik identitetsbeteckning MON-00021-9, har tolerans mot herbiciden glyfosat. Innehavare av godkännandet är Syngenta Seeds S.A.S. Beslutet gäller i 10 år.

Denna just enligt förordningen (EG) nr 1829/2003 godkända majs ska föras i gemenskapsregister över genetiskt modifierade livsmedel och foder.

Detta beslut upphäver beslutet 2006/69/EG om tillstånd till utsläppande på marknaden av livsmedel och livsmedelsingredienser från den genetiskt modifierade Roundup Ready-majslinjen GA21 som nya livsmedel eller nya livsmedelsingredienser enligt förordningen (EG) nr 258/97.

Mera information
Kommissionens beslut (28.3.2008) om godkännande   2008/280/EG
Kommissionens beslut (28.3.2008) om upphävande   2008/279/EG

Ytterligare information
överinspektör Raili Laine, Evira , tel 020 77 25207

 

Teman: