Egenkontrollen över livsmedlens salthalt bör intensifieras i företagen

10.6.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira utredde med en enkätundersökning mot slutet av året 2010 hur tillverkare och myndigheter undersökt om salthalterna som anges på livsmedelsförpackningarna håller streck. Överskridningar påträffades i fråga om köttprodukter, bröd, fiskprodukter och halvfabrikat och färdig mat. Oroväckande är särskilt det, att det i brödproverna förekom en hel del överskridningar, eftersom brödet spelar en betydande roll i konsumenternas dagliga kost.</p>

Antalet tillsynsmyndigheter som tagit salthaltsprover var inte särskilt stort. Utredningen ger ändå en fingersvisning om att det är skäl intensifiera egenkontrollen och myndighetstillsynen över salthalterna. Konsumenterna måste kunna lita på att den angivna salthalten är korrekt för att kunna göra rätta val med tanke på sin hälsa.

Av tillsynsmyndigheterna uppgav 82 % att antingen alla eller minst en tredjedel av tillverkarna inom deras område inkluderat salthaltsanalyser i sin plan för egenkontroll. Av myndigheterna uppgav åter 73 % att tillverkarna åtminstone delvis lät analysera salthalterna enligt planen. Drygt en tredjedel uppgav att överskridningar hade uppdagats i undersökningarna. Av dem som svarade på enkäten uppgav 70 % att tillverkaren hade vidtagit åtgärder, tagit nya prover, rättat till märkningarna på förpackningen eller ändrat receptet

Undersökningarna är endast ett sätt att säkerställa att salthalten som angetts på förpackningarna håller streck. I första hand skall tillsynsmyndigheterna säkerställa att tillverkarna med hjälp av recepten och omsorgsfull dosering av saltet säkerställer att salthalterna som angetts på förpackningarna inte överskrids. Till dessa delar var tillsynsmyndigheternas åtgärder rätt inriktade, 93 % av myndigheterna hade uppmanat tillverkaren att intensifiera egenkontrollen över salthalten.

Salthalten skall anges i viktprocent på förpackningen till följande livsmedel: ostar, korvar och andra köttprodukter, fiskprodukter, matbröd, knäckebröd och surskorpor, buljonger, soppor och såser, andra halvfabrikat och färdig mat och kryddprodukter som innehåller koksalt. De sistnämnda undantagna skall de också vara försedda med påskriften ”kraftigt saltat” då vissa fastställda gränser överskrids. Det gäller också frukosttillverkningar

Mer information om salthaltsutredningen (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/pakkausmerkinnat_/suolapitoisuusselvitys_/

Mer information ger: överinspektör Tytti Itkonen, tfn 02077 24296, tytti.itkonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: