Ekologiska produkter är pålitliga

10.5.2010

<p>Kontrollen av den ekologiska produktionen säkerställer att de ekologiska produkterna verkligen är ekologiska och att konsumenten kan lita på dem. Med den här målsättningen har man också lyckats. Produktpartier som inte uppfyller produktionskraven har inte släppts ut på marknaden.</p>

En stor del av de problem som upptäcktes under kontrollerna år 2009 hade att göra med anteckningar och bokföring. De ekologiska aktörerna ska föra bok över exempelvis anskaffade produktionsinsatser och sålda ekologiska produkter. Alla aktörer har ändå inte klart för sig hur viktig dokumenteringen är för den ekologiska produktionens tillförlitlighet. Bokföringen har i dessa fall inte utförts med den noggrannhet som krävs.

Gödselmedel och växtskyddsmedel som är förbjudna i ekologisk produktion är inte ett problem i Finland. Förbjudna ämnen hade använts endast i några enstaka fall. Dessa partier marknadsfördes inte som ekologiska.

År 2009 omfattades cirka 4 500 aktörer av den ekologiska kontrollen. Av dessa var ungefär 4 000 jordbruk. Alla aktörer som omfattas av kontrollen inspekteras minst en gång per år.

Kontrollrapport över den ekologiska produktionen (på finska)
Evira.fi > Beställningstjänst > Publikationer 2010 >
Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 ( pdf, 135 kb)

Ytterligare information:
överinspektör Beata Meinander, Evira, tfn 0400 57 10 33

 

Teman: