Ekologiska svin och ekologiskt fjäderfä övergår till hundraprocentigt ekologiskt foder

29.3.2011

<p>Undantaget att få använda konventionellt foder vid utfodring av ekologiska svin och ekologiskt fjäderfä upphör 31.12.2011. Från början av år 2012 kan ekologiska husdjur utfodras endast med ekologiskt producerat foder.</p>

Undantaget som gällt utfodring av enmagade djur med konventionellt foder upphör 31.12.2011. Från början av år 2012 skall allt foder som härstammar från jordbruk vara ekologiskt producerat. För idisslarnas del har allt foder varit ekologiskt allt sedan början av år 2009. Utöver ekologiskt foder kan man på vissa villkor också använda foder som producerats på gårdar som ställer om till ekologisk produktion.

I särskilda nödsituationer kan man få undantagstillstånd att använda konventionellt producerat foder. Sådana nödsituationer kan till exempel uppstå då skörden förstörs på grund av exceptionella väderförhållanden, smittsam sjukdom eller brand. Undantagstillståndet beviljas av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Ännu detta år ut kan man använda högst fem procent konventionellt producerat foder vid utfodring av ekologiska svin och ekologiskt fjäderfä. Andelen räknas av torrsubstansen för fodret som härstammar från jordbruket. Andelen konventionellt foder av det dagliga foderintaget får inte överskrida 25 procent.

Läs mera:
Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion > Djur

Mer information ger:
överinspektör Merja Manninen, Evira, tfn 040 849 8325
överinspektör Beata Meinander, Evira, tfn 0400 571 033

Teman: