Ekoutsäde för vårens ekosådd

11.4.2014

<p>EU:s ekolövmärke får användas endast på ekoprodukter som producerats enligt det officiella ekokvalitetssystemet. Enligt kvalitetssystemets villkor måste ekologiskt producerat utsäde i regel används i ekoodling.</p>

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har tillsyn över ekoodlingen tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM).

På Eviras webbplats finns en förteckning över salufört ekoutsäde av åkerväxter. Förteckningen är avsedd i första hand för yrkesodlare och den är baserad på anmälan från företag som marknadsför ekoutsäde.

Största orsaken till att ekoodlare fick marknadsföringsförbud år 2013 var att konventionellt utsäde hade använts utan tillstånd i ekologisk odling.

”Om det inte går att få tag på ekologiskt utsäde behövs gällande tillstånd för användning av konventionellt utsäde. Det kan vara ett allmänt tillstånd från Evira eller ett aktörspecifikt tillstånd av NTM-centralen”, påminner överinspektör Sampsa Heinonen vid Evira.

Läs mer 
Användning av ekologiskt förökningsmaterial 
Vanliga frågor om användning av förökningsmaterial i ekologisk produktion

Mer information
överinspektör Sampsa Heinonen, tfn050 575 1481

 

Teman: