Elektroniska öronmärken för nötdjur kan fås

21.11.2007

<div>Nu går det att beställa elektroniska öronmärken (eMärke) till nötdjuren. EMärket underlättar hanteringen av djurens uppgifter i förmedlingsverksamhet, på stora nötgårdar och i slakterier.</div>

Nu går det att beställa elektroniska öronmärken (eMärke) till nötdjuren. EMärket underlättar hanteringen av djurens uppgifter i förmedlingsverksamhet, på stora nötgårdar och i slakterier.

Chipset i eMärket finns i den runda knappen (diameter 32 mm) på hondelen av nötdjurets hjälpmärke. Med en läsare kan man avläsa nötdjurets EU-signum från märket. Chipset är i enlighet med ISO-standarderna 11784 och 11785.

EMärket kan beställas från nötdjursregistrets kundtjänst och via WebElmer-webbprogrammet. Då man beställer ersättande märken ska man beakta att eMärkets leveranstid är 3–4 veckor.

Då producenten beställer kan han välja lediga märken eller ersättande märken samt om han vill att hjälpmärket ska vara ett eMärke eller ett normalt hjälpmärke.

Mera information om nötdjurens öronmärken finns på Eviras webbplats:
www.evira.fi > Djur och hälsa > Märkning och registrering > Nötkreatur

Ytterligare information:
planerare Pia Vilen, tel. 020 77 24344, 0400 284 737
överinspektör Matleena Haapa, tel. 020 77 24211 Teman: