En gen som orsakar hyperoxaluri har påträffats hos hundrasen Coton de Tuléar

29.5.2012

<p>Hos hundrasen Coton de Tuléar har påträffats en genmutation som orsakar en ämnesomsättningssjukdom som leder till döden. Sjukdomen kallas hyperoxaluri. Genmutationen påträffades i Livsmedelssäkerhetsverket Evira.</p>

Hyperoxalurin beror på ett felande alanin-glyoxylat aminotransferas (AGT) enzym. Det felande AGT-enzymet orsakar att oxalat anhopas i kroppen. Oxalatet som utkristalliseras i njurarna orsakar njursvikt redan innan valparna nått överlåtelseåldern. Sjukdomen nedärvs recessivt dvs. dolt och bägge föräldrarna skall således bära på den felande genen för att en del av valparna skall drabbas av sjukdomen. En valp till friska föräldrar drabbas, om den nedärver den felande genen av såväl modern som fadern. Det innebär att i genomsnitt var fjärde valp drabbas i kullar från två bärare. I kombinationer med en bärare och en ickebärare är alla valpar friska, men valparnas sannolikhet att vara sjukdomsbärare är 50 %.

Att gendefekten konstaterats har gjort det möjligt att utveckla ett gentest för denna ras. Det är lätt att förhindra att sjuka valpar föds så länge man inte parar två bärare med varandra.

Förekomsten av sjukdomsgenen hos rasen Coton de Tuléar var 8 % (284 forskade hundar) i det material som samlades in i Finland år 2011. Hos ingen av undersökta hundarna konstaterades två sjukdomsgener.

Denna sjukdom har tidigare beskrivits hos människan och hos tibetansk spaniel.

Undersökningen har publicerats i en internationell vetenskaplig tidning
Vidgren, G., Vainio-Siukola, K., Honkasalo, S., Dillard, K., Anttila, M., Vauhkonen, H. Primary hyperoxaluria in Coton de Tulear. Animal Genetics 2012: Vol. 43, No. 3, pp. 356-361.

Vi vill tacka hundägarna för ett gott samarbete.

Läs mera om sjukdomar hos hundar
Förstasidan > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Hundar

Mer information ger:
professor, enhetschef Marjukka Anttila, forskningsenheten för patologi
tfn 050 354 4601, förstnamn.efternamn(at)evira.fiTeman: