En halv miljon intyg över hygienkompetens

21.5.2008

<div>Evira administrerar och uppr&auml;tth&aring;ller ett system f&ouml;r hygienkompetens samt styr och har tillsyn &ouml;ver kompetenstestarna. Finlands 500 000:e hygienkompetensintyg, s.k. hygienpass, beviljades 5.4.2008 i ett test som kompetenstestare Pirjo Tuovinen ordnade i Juva. Testet ordnades f&ouml;r Kaskiin Martat ry. Nio personer deltog i testet och alla blev godk&auml;nda och fick hygienpass. </div>

Enligt Pirjo Tuovinen är de som genomgått testet av mycket olika ålder och de deltog av olika orsaker. Någon behövde passet i sitt arbete i vårdbranschen, någon pensionär deltog bara för att utveckla sig själv. Hygienpass skaffas alltså också av andra orsaker än på grund av det krav som gäller för arbete med oförpackade livsmedel som lätt blir förskämda.

Hygienkompetenssystemet, som är baserat på finländsk lagstiftning, är unikt och har väckt mycket intresse i andra EU-länder. Hygienpass kan man få genom att delta och bli godkänd i ett test som mäter kompetens inom livsmedelshygien eller med intyg över lämplig examen i livsmedelsbranschen. Hygienkompetenstester ordnas och hygienpass beviljas av kompetenstestare som är godkända av Evira. Det finns cirka 1700 sådana testare runtom i Finland. Årligen ordnas cirka 10 000 testtillfällen och cirka 60 000 hygienpass beviljas.

De som arbetar inom livsmedelsbranschen och som i sitt arbete i godkänd livsmedelslokal hanterar oförpackade livsmedel som lätt blir förskämda måste enligt livsmedelslagen ha hygienpass som bevis på sin kompetens inom livsmedelshygien.

Mera information om detta finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/hygienkompetens/


Ytterligare information
överinspektör Ville Kekkonen, tel. 020 77 24320, 050 4011852

Teman: