En ny generation koloradoskalbaggar kläcks

4.8.2006

<div>Det varma vädret under den här sommaren har gynnat koloradoskalbaggarnas tillväxt och utveckling, så för tillfället går det att hitta en ny generation vuxna skalbaggar och deras avkomma, dvs. grupper av ägg samt larver. I potatisbestånden kan man också se spår av att larverna har ätit av bladen och larverna lämnar exkrementer efter sig. Under de senaste åren har observationer av koloradoskalbaggar gjorts mest i mitten av augusti, då larverna har vuxit till full storlek och de har hunnit äta så mycket av bladen att det tydligt syns i bestånden.</div>

Inspektionerna av koloradoskalbaggar fortsätter på riskområdet, dvs. i potatisodlingarna i Södra Savolax, Södra Karelen och Norra Karelen. Inspektionerna inriktas nu främst på att verifiera anmälda observationer och inspektera eventuella förekomster.

Potatis- och husbehovsodlarnas aktivitet är till stor hjälp för att koloradoskalbaggarna skall hittas. Eviras växtinspektion hoppas att i synnerhet yrkesodlarna skall granska sina potatisodlingar i samband med rutinåtgärder.  Eventuella upptäckter av skalbaggar eller misstankar om förekomst skall anmälas till Eviras växtinspektion eller till TE-centralens växtinspektörer.

Vid Eviras inspektioner förra veckans fredag upptäcktes två nya förekomster, i Parikkala och Kesälahti. På båda platserna hittades larver både på potatisbladen och nedgrävda i jorden samt förpuppade i jorden. Den här sommaren har koloradoskalbaggar upptäckts på sammanlagt fyra platser.

Uppgifter om vart man skall anmäla eventuella observationer samt bilder av och information om koloradoskalbaggar finns på Eviras webbsidor: www.evira.fi/koloradonkuoriainen. Allmän jourtelefon för anmälning av observationer finns på nummer 0400 442 209.

Ytterligare information:
Äldre inspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047 och 040 704 9607
Överinspektör Ville Welling, Evira, tel. 020 77 25072 och 040 776 4502

Teman: