En ny säkerhetsbedömning av aspartam gjord

8.5.2006

<div>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA publicerade i fredags sin bedömning av karcinogeniteten hos aspartam. Det man bedömde var den långvariga undersökning som italienska Ramazzini Institutet publicerade i juli år 2005 om aspartamets kancerframkallande inverkan.</div>

EFSA kom i sin bedömning till den slutsatsen att det i detta skede inte föreligger något behov för en vidare omvärdering av aspartam. EFSA ansåg också att det utgående från det anlitade undersökningsmaterialet inte föreligger något behov att ändra på det högsta godtagbara dagliga intag eller s.k. ADI-värde, som gavs i samband med de tidigare bedömningarna.  Man konstaterade också att denna undersökning inte ger upphov till någon vetenskaplig orsak att omvärdera användningen av aspartam i livsmedel.

Länk till EFSA:s webbsida:  http://www.efsa.eu.int/press_room/press_release/1472_en.html

Aspartambedömningen  http://www.efsa.eu.int/science/afc/afc_opinions/1471_en.html

Teman: