En rapport från EFSA över EHEC-epidemin som fick sin början i Tyskland

5.10.2011

<p>I en epidemi som fick sin början i Tyskland insjuknade i maj-juli närapå 4 000 personer i diarré orsakad av bakterien EHEC. Inemot 800 av dem led av allvarlig njursvikt (HUS) och kring 50 personer har avlidit.</p>

Epidemiologiska undersökningar baserade på intervjuer och analys av dem visade att förmedlarlivsmedlet i epidemin var groddar av egyptiska bockhornsklöverfrön som ätits som färska. I laboratorieundersökningar påträffades ändå inte EHEC-bakteriestammen i fråga. Det är svårt att påvisa förekomst av sjukdomsalstrande bakterier i frön, om bakterierna förekommer i små mängder och är ojämnt fördelade i partiet.

Bakteriestammen påträffades inte i fröanalyser i Finland
Till Finland hade införts små mängder bockhornsklöverfrön av samma parti som orsakat sjukdomsfall ute i Europa. Fröna spårades och återkallades från butikerna. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har analyserat 15 prover av bockhornsklöverfrö och 138 prover som hänför sig till andra frön. EHEC-stammen som orsakade epidemin påträffades inte i ett endaste prov.

Kökshygienen viktig
I hemmet kan man påverka risken för matförgiftningar genom att tillreda och förvara livsmedlen på rätt sätt. Man skall alltid tvätta händerna innan man börjar laga mat. Köket, skärbrädena och köksredskapen skall hållas rena och därmed säkra. Det är bäst att reservera egna skärbräden för rått kött och rå fisk, grönsaker och bröd. Grönsakerna skall tvättas väl innan de används. Evira påminner om att hygienen är mycket viktig inom fröproduktionen och vid odling och hantering av groddar. Det är säkrast att upphetta groddarna innan de äts. Anvisningar om odling och användning av groddar finner du på webbplatsen Evira.fi och de uppdateras allt efter som ny information erhålls.

Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet EFSA:s rapport: Shiga toxin-producing E. coli (STEC) O104:H4 2011 outbreaks in Europe: Taking Stock

Information om hur groddar hanteras: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/gronsaker/gronsakernas_mikrobiologiska_sakerhet/att_beakta_vid_hantering_och_tillredning_av_groddar/

Mer information ger:
Specialforskare Saija Hallanvuo, tfn 040 489 3448 (laboratorieanalyser)
Överinspektör Pirjo Korpela, tfn 050 386 8429 (livsmedelshygien)

Teman: