En utredning av de hälsopåståenden som används på livsmedelsmarknaden i Finland har blivit färdig

19.3.2007

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira samlade under året 2006 in information om vissa i Finland använda hälsopåståenden och förutsättningarna för användning av dessa med hjälp av en öppen enkätblankett på webben. Fram till den utsatta tidpunkten returnerades 625 blanketter till Evira och hälsopåståenden framfördes om 269 olika föreningars, livsmedels och ingredienskombinationers samband med hälsan. Mest påståenden förknippades med hjärt- och blodkärlshälsan, kolhydratmetabolismen och viktkontroll jämte magens och tarmsystemets hälsa och motståndsförmågan. </div>

I den färdigställda rapporten har man så noggrant som möjligt beskrivit påståendena som besvararna uppgett på enkätblanketten, om vilka typer av produkter påståendena används och vad som enligt besvararna varit den vetenskapliga dokumentationen bakom påståendena och andra förutsättningar för användning av påståendena. Alla beskrivningar i rapporten bygger den information besvararna gett. Evira har inte utvärderat hur lagenliga produkterna är, hur vedertagna påståendena är eller hur tillräcklig den vetenskapliga dokumentationen är. Påståendena kommer att utvärderas senare.  

Utredningen gjordes med stöd av handels- och industriministeriet och i verkställandet av projektet deltog en uppföljningsgrupp med representanter för olika delsektorer av livsmedelsbranschen.

Bakom insamlandet av påståendena står EU:s nya förordning (1924/2006) om näringspåståenden och hälsopåståenden. I och med att den kom till utvärderas alla vetenskapliga fakta bakom samtliga hälsopåståenden och hur vedertagna hälsopåståendena är på gemenskapsnivå. Förordningen förutsätter att medlemsstaterna före den 31 januari 2008 lämnar till kommissionen en förteckning över vissa allmänt vedertagna hälsopåståenden som genomsnittskonsumenten väl förstår. Materialet som nu samlats in kommer att utnyttjas då man under ledning av handels- och industriministeriet utarbetar Finlands nationella förteckning över de påståenden som skall lämnas till kommissionen.  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) kommer att utvärdera den vetenskapliga dokumentationen bakom påståendena. Kommissionen publicerar en förteckning över tillåtna påståenden och förutsättningarna för användning av dessa senast den 31 januari 2010. Efter att förteckningen publicerats är det tillåtet att använda endast de hälsopåståenden som beskrivs i den.

Rapporten (bara på finska) Selvitys Suomen elintarvikemarkkinoilla käytettävistä terveysväitteistä (Eviran julkaisu 7/2007, Vaihia K, Sarlio-Lähteenkorva S.), mer information (bara på finska) om hälsopåståenden och en kopia av EU:s förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden finns på Eviras webbsidor: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/terveysvaitteet/

Mer information ger
Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, Evira, tfn 020 77 24283, 050 386 8430
Anne Haikonen, HIM, tfn (09) 1606 3654, 050 369 7618
Kaisa Vaihia, HIM, tfn (09) 1606 3536, 050 502 0414

Teman: