Endast liten risk för torskmasksmitta i Finland – nedfrysning förintar parasiterna

7.7.2011

<p>Parasiten som lever i torsk har blivit allmännare i Östersjön i och med att sälstammen ökat. Parasiten kan överföras till en människa som äter fisk. I Finland har aldrig påträffats torskmask i fiskar.</p>

Huvudvärd för torskmasken eller nematoden Pseudoterranova decipiens är sälen. Liksom torskmasken är också ”sillmasken” Anisakis sällsynt i finska vatten: den har påträffats hos oss endast två gången.

I Finland fiskas endast små mängder torsk. År 2010 var yrkesfiskarnas torskfångst sammanlagt 1028 ton.

Människan kan få torskmasksmitta av sådan fisk, som inte upphettats eller nedfrysts. Upphettning och/eller nedfrysning förintar torskmasken.

Människan är ingen naturlig värd för torskmasken. Symptom på smitta är kräkningar, diarré och magsmärtor. I mycket svåra fall kan torskmasken tränga sig genom matsmältningskanalen och vandra omkring i kroppen. Symptomen går vanligtvis över inom några veckor då parasiten dör. I Finland har aldrig påträffats torskmasksmitta hos människan.

Allmänt om hantering av fisk för att undvika parasiter
Rom från fisk man fiskat själv skall frysas ned till -20 °C eller lägre temperatur än så i minst 24 timmars tid. All fisk som gravas skall likaså frysas ned. Sill, makrill, skarpsill och lax från Atlanten eller Stilla havet som skall kallrökas och all fisk som skall marineras som rå skall också frysas ned. I strömming och regnbåge och sik som odlats i Finland är risken för parasiter mycket liten och dessa fiskarter behöver således inte frysas ned, även om de inte upphettas. Lagstiftningen förutsätter att fisk som saluhålls i butiker eller serveras på restauranger frysbehandlats på ovan nämnda villkor.

Mer information ger:
Specialforskare Perttu Koski, Forsknings- och analysavdelningen (förekomsten av och forskning kring parasiter), tfn 040 569 4541
Överinspektör Carmela Hellsten, Kontrollavdelningen (fisk som livsmedel), tfn 050 433 6643

Teman: