Ett andra fall av Newcastlesjuka hos duvor bekräftat

16.6.2008

<div>I Borg&aring; har ett fall av Newcastlesjuka hos duvor bekr&auml;ftats. Det &auml;r fr&aring;ga om en plats d&auml;r f&aring;glar h&aring;lls som hobby, sammanlagt 336 f&aring;glar. Smittan uppt&auml;cktes vid utredning av g&aring;rdar som st&aring;tt i kontakt med det f&ouml;rsta sjukdomsfallet, som uppt&auml;cktes i Outokumpu tidigare den h&auml;r veckan. P&aring; g&aring;rden i Borg&aring; fanns sjuka f&aring;glar, och prover som togs visade i Eviras unders&ouml;kning att de bar p&aring; det virus som orsakar Newcastlesjukan. Utredningarna om eventuell smittspridning till andra duvslag eller andra platser d&auml;r f&aring;glar h&aring;lls kommer att forts&auml;tta.</div>

Newcastlesjukan har varierande symptom. Ofta observeras att fåglarna är nedstämda, de äter inte, de har diarré, huvudet och kammen är svullna, de dricker mer än normalt, de sitter hopkurade och kan ha symptom från luftvägarna och centrala nervsystemet. I de allvarligaste fallen, i synnerhet hos unga fåglar, kan dödligheten plötsligt stiga till 80–90 % utan föregående symptom.

Om man misstänker Newcastlesjuka hos sina fåglar ska man omedelbart anmäla det till den lokala kommunalveterinären.

Newcastlesjukan är en fågelsjukdom orsakad av paramykso-1-virus. Alla fågelarter kan smittas och det är känt att sjukdomen har smittat till över 200 olika fågelarter. Olika arters känslighet för sjukdomen varierar.

Sjukdomen smittar inte till människan.

Ytterligare information:
Sektionschef Jessica Löfgren-Eriksson (Kontroll av djursjukdomar), tel. 040 572 2897
Sektionschef Christine Ek-Kommonen (Djursjukdomsvirologi), tel. 050 514 39 26

Teman: