Ett annat fall av infektiös bronkit hos fjäderfä har konstaterats

28.4.2011

<p>Infektiös bronkit hos fjäderfä (Infectious Bronchitis eller IB) har konstaterats på en hobbyhönsgård i Virdois. Två hönor, som hade haft luftvägssymtom, hade dött på gården. De döda fåglarna skickades till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning, där infektionen bekräftades.</p>

 Evira informerade om den första IB-infektionen, som konstaterades på en sydfinländsk hönsgård, den 15 april 2011.

Till och från de infekterade gårdarna får inte föras fjäderfä
Restriktionerna är i kraft tills man kan försäkra sig om att det inte längre finns risk för att infektionen sprider sig. IB orsakas av ett coronavirus. Den eventuella infektionskällan är ännu okänd. Tillsvidare verkar det att det andra fallet inte har samband med det IB-fall som konstaterades förra veckan, men utredningarna är ännu inte avslutade. På grund av fallen har Evira inlett undersökningar om infektionens eventuella förekomst på andra fjäderfägårdar.

IB smittar inte människan
IB är en allmän sjukdom som har spritt sig i hela världen och orsakat förluster för såväl ägg- och broilerkycklingproduktionen. Ute i världen bekämpas sjukdomen med vaccinationer. I Finland är IB inte en djursjukdom som officiellt ska bekämpas, utan en annan infektiös sjukdom som omedelbart ska anmälas. Om fåglarna har luftvägssymtom, minskad äggläggning eller missbildade ägg, ska man kontakta den lokala kommunala veterinären.

Läs mer om IB på Eviras webbsida:
www.evira.fi/portal/se > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fjäderfä
> IB eller infektiös bronkit

Läs mer om IB på ETTs webbsida (på finska):

Eviras pressmeddelande 15.4.2011 om konstaterad  IB-sjuka på en sydfinländsk hönsgård

Ytterligare information:
forskare Päivikki Perko-Mäkelä, forskningsenheten för produktionsdjur och vilt, Evira,
tfn 02077 25413, päivikki.perko-makela at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
forskare Heli Kallio, forskningsenheten för produktionsdjur och vilt, Evira,
tfn 050 405 5776, heli.kallio at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
överinspektör Miia Kauremaa, enheten för djurens hälsa och välfärd, Evira,
tfn 0400 318 510, miia.kauremaa at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
hälsovårdsveterinär Hannele Nauholz, Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT,
tfn 06 412 6999, hannele.nauholz at-merkki.gif : 1Kb ett.fi

Teman: