Ett livsmedel misstänks ha orsakat allvarlig matförgiftning

10.7.2006

<div>Hos två personer inom Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt konstaterades sannolikt botulism den 6 juli 2006. Infektionskällan misstänks vara varmrökt vakuumförpackad sik, som tillverkats av Apetit Kala Oy och som marknadsförts också under varumärket Pirkka. Apetit Kala Oy och Ruokakesko Oy drar bort produkterna med rökt sik från marknaden i hela landet. Av produkten har inte levererats till utlandet. Tillverkaren har avbrutit tillverkningen av varmrökt sik.</div>

Botulism är en mycket sällsynt sjukdom i Finland. Förra gången ett botulismfall konstaterades var år 1999. Clostridium botulinum är en bakterie i marken som förökar sig särskilt väl i syrefria förhållanden. Botulinumtoxinet som bakterien alstrar är ett starkt nervgift. Botulinumtoxin har konstaterats i vakuumförpackade fisk- och köttprodukter och  grönsaker.

Botulism har vanligen en inkubationstid på 12–36 timmar. Symptom på sjukdomen är svaghets- och förlamningssymptom som sprider sig från huvudet till extremiteterna och symptomen kan vara förknippade med sväljningssvårigheter, talsvårigheter, ögonmuskelförlamning och synstörningar. Sjukdomen förorsakar ingen feber. Då symptom visar sig är det skäl att snabbt kontakta den lokala hälsocentralen.                    

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har uppmanat de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna att brådskande säkerställa att produkterna dragits bort från saluhållnings- och serveringsställena. Evira har också bett de kommunala tillsynsmyndigheterna kontrollera fiskprodukternas förvaringstemperaturer och -tider på saluhållnings- och serveringsställe och i produktionsanläggningar.

Noggrannare information om produkterna som skall återkallas finns på Eviras webbsida:

http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/produktfel_och_aterkallelser/?id=162

Särskilt om sommaren är det viktigt att livsmedel hanteras omsorgsfullt, eftersom mikrober trivs och förökar sig bäst vid varmt väder. Anvisningar till konsumenterna om trygg matlagning finns på Eviras webbsida:  

http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/aktuellt/?id=152

 

Mer information ger:

Livsmedelssäkerhet:
enhetschef Kyösti Siponen, Livsmedelssäkerhetsverket, tfn 020 77 24230, 050 3868412. E-post: kyosti.siponenat-merkki.gifevira.fi
livsmedelsöverinspektör Eija Läikkö, Livsmedelssäkerhetsverket, tfn 020 77 24270, 050 3868419. E-post: eija.laikkoat-merkki.gifevira.fi

Botulism:
epidemiolog Markku Kuusi, Folkhälsoinstitutet, tfn (09) 47448935
infektionsläkare Marjo Vuorela, Päijät-Häme centralsjukhus, tfn (03) 81911

Laboratorieanalyser:
forskare Miia Lindström, Helsingfors universitet/veterinärmedicinska fakulteten, tfn 040 520 3627

Teman: