Ett nytt fall av Newcastlesjuka hos hobbyfåglar

26.6.2008

<div>Ett nytt fall av Newcastlesjuka hos duvor har konstaterats i Nurmo. G&aring;rdens duvor hade varit i kontakt med duvor som tidigare visat sig vara smittb&auml;rare. Newcastlesjuka smittar inte till m&auml;nniskor.</div>

Utredningarna av om smittan har eventuellt spritt sig till andra duvslag, fågelhållningsplatser eller fjäderfägårdar fortsätter. Tillsvidare har sjukdomen inte påträffats på gårdar med fjäderfäproduktion. Förflyttning av fåglar till andra gårdar har förbjudits i alla duvslag som utredningarna gäller.

Symptomen på Newcastlesjuka varierar. Ofta konstateras nedstämdhet, matvägran, diarré, svullet huvud och svullen kam, ökad törst, kurande, symptom i luftvägarna och centrala nervsystemet. I allvarligare fall och särskilt hos unga fåglar kan dödligheten plötsligt stiga till 80 – 90 procent utan föregående symptom.

Om man misstänker att Newcastlesjuka förekommer bland fåglarna, skall den lokala kommunala veterinären omedelbart informeras om saken.

Det vore bra att undvika att föra hobbyfåglar till utställningar och andra evenemang så länge som undersökningarna pågår.

Newcastlesjukan är en fågelsjukdom orsakad av viruset paramyxo-1. Alla fågelarter kan smittas. Olika arters känslighet mot sjukan varierar.


Mer information ger:

Överinspektör Sirpa Kiviruusu, Djursjukdomskontroll, Evira, tfn 0400 920 503
Sektionschef Christine Ek-Kommonen, Djursjukdomsvirologi, Evira, tfn 050 514 3926

Teman: