EU-djurskyddsinspektionerna utökas till ank- och gåsgårdar

14.4.2008

<div>EU-djurskyddsinspektionerna har hittills t&auml;ckt kalv-, svin-, v&auml;rph&ouml;nsg&aring;rdar samt p&auml;lsfarmer. H&ouml;sten 2008 kommer inspektionerna att ut&ouml;kas ocks&aring; till ank- och g&aring;sg&aring;rdar. </div>

EU förutsätter att medlemsländerna årligen ska inspektera ett representativt antal produktionsgårdar för att man ska kunna försäkra sig om att minimikraven på skydd för produktionsdjur följs. Inspektionerna görs av kommunalveterinärer på uppdrag av länsstyrelserna. Ifall förseelser upptäcks vid inspektionerna, åläggs producenten att åtgärda förseelserna och vid behov vidta brådskande åtgärder för att trygga djurens välmående.

De gårdar som ska inspekteras väljs ut dels enligt riskbedömning, dels genom slumpmässigt urval utan misstanke om brott mot djurskyddsbestämmelserna.

Länsstyrelserna sammanställer informationen från inspektionerna på sitt område och sedan gör Livsmedelssäkerhetsverket Evira ett sammandrag. Inspektionsresultaten rapporteras årligen till EU-kommissionen.

Djurskyddskrav om ankor och gäss (jord- och skogsbruksministeriet):
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/f27.html

Ytterligare information:
Överinspektör Raisa Nevanlinna, tel. 020 77 24229

Teman: