EU-djurskyddsinspektionerna utökas till får- och getgårdarna år 2009

21.5.2008

<div>EU-djurskyddsinspektionerna ut&ouml;kas till att g&auml;lla f&aring;r- och getg&aring;rdar &aring;r 2009. De g&aring;rdar som ska inspekteras v&auml;ljs ut dels enligt riskbed&ouml;mning, dels genom slumpm&auml;ssigt urval utan misstanke om brott mot djurskyddsbest&auml;mmelserna.</div>

Inspektionerna har hittills omfattat kalv- och svingårdar, värphönserier samt pälsfarmer. Hösten 2008 kommer inspektionerna att utökas också till ank- och gåsgårdar.

EU förutsätter att medlemsländerna årligen ska inspektera ett representativt antal produktionsgårdar för att man ska kunna försäkra sig om att minimikraven på skydd för produktionsdjur följs. Inspektionerna görs av kommunalveterinärer på uppdrag av länsstyrelserna. Ifall förseelser upptäcks vid inspektionerna, åläggs producenten att åtgärda förseelserna och vid behov vidta brådskande åtgärder för att trygga djurens välmående.

Länsstyrelserna sammanställer informationen från inspektionerna på sitt område och sedan gör Livsmedelssäkerhetsverket Evira ett sammandrag. Inspektionsresultaten rapporteras årligen till EU-kommissionen.

Djurskyddskrav om får och getter (jord- och skogsbruksministeriet):
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/f16.html
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/f17.html

Ytterligare information:  
Veterinärinspektör Helena Hepola, tel.  020 77 24251

Teman: