EU har godkänt användning av tre genmodifierade majssorter samt en genmodifierad sort av sockerbeta i livsmedel och foder

8.11.2007

Majs
Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna tre genmodifierade majssorter för marknaden. Majssorterna kan användas som livsmedel och foder eller som ingredienser i dessa. Majssorterna har inte godkänts för odling. De genmodifierade majssorterna har namnen NK603xMON810, 59122 och 1507xNK603.

De genmodifierade majssorterna NK603xMON810 och 1507xNK603 är tolerant mot ogräsbekämpningsmedlet glyfosat och den senare dessutom mot glufosinatammonium. De är också resistenta mot vissa skadegörande fjärilar såsom majsmott och arter av släktet Sesamia.

Majs 59122 är tolerant mot ogräsbekämpningsmedlet glufosinatammonium och är resistent mot bl.a. majsrotbaggens larver.

Sockerbeta
Europeiska kommissionen har också godkänt marknadsföring av livsmedel och foder tillverkade av genmodifierad sockerbeta H7-1. Tillståndet gäller inte sockerbetans blad eller rotdelar som uppkommer vid hanteringen av sockerbetorna, eftersom de anses innehålla genmodifierade organismer. De kan alltså inte användas för framställning av t.ex. ensilage för foder. Sockerbetan H7-1 är tolerant mot ogräsbekämpningsmedel som innehåller glyfosat.

Förfarande vid godkännande av genmodifierade produkter
Ansökan om godkännande av en genmodifierad produkt lämnas via medlemslandet in till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). EFSA bedömer produktens säkerhet i en vetenskaplig panel och då utlåtandet är klart har medlemsländernas medborgare möjlighet att inom en månad framföra sina kommentarer. Därefter ger Kommissionen ett beslutsförslag om att godkänna eller förkasta produkten och ansökan behandlas i den ständiga kommittén och vid behov i rådet.

Besluten gäller i 10 år. De majssorter och den sockerbeta som nu har godkänts införs i gemenskapernas register över genmodifierade livsmedel och foder. Enligt det här förfarandet har endast en produkt tidigare godkänts. Det var år 2006 och produkten var majssorten 1507 som är avsedd att användas endast i livsmedel.

Mera information om ämnet
Information om majsen och sockerbetan
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/gmo/ansokningar/ytterligare_uppgifter_om_ansokningarna/

Information om de godkända produkterna och EG-besluten
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/gmo/aktuellt/

Register över genmodifierade livsmedel och foder
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Förfarande vid godkännande av genmodifierade produkter
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/gmo/sakerhetsbedomningen_och_godkannande/

Genmodifierade livsmedel
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/genetiskt_modifierade_livsmedel/

Ytterligare information:
Överinspektör Raili Laine, tel. 020 77 25207 (foder)
Överinspektör Sari Sippola, tel. 020 77 24283 (livsmedel)

Teman: