EU har godkänt den genmodifierade sojabönan A2704-12

22.9.2008

<div>Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genmodifierade sojabönan A2704-12 som livsmedel och foder för marknaden. </div>

Beslutet omfattar också andra produkter som innehåller eller består av sojaböna A2704-12 för samma användning som all annan slags sojabönor, utom odling.

Sojaböna A2704-12, som har unik identitetsbeteckning ACS-GM005-3, har tolerans mot herbiciden glufosinatammonium. Innehavare av godkännandet är Bayer CropScience AG. Beslutet gäller i 10 år.

Denna just enligt förordningen (EG) nr 1829/2003 godkända sojaböna ska föras i gemenskapsregister över genetiskt modifierade livsmedel och foder.

Tilläggsinformation på Eviras webbsidor:
www.evira.fi> Växtproduktion och foder> Foder> Gmo> Ansökningar

Register över genmodifierade livsmedel och foder
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Kommissionens beslut (8.9.2008) om godkännande 2008/730/EG

Ytterligare information
Överinspektör Raili Laine, Evira, tel. 020 77 25207


Teman: