EU har godkänt genmodifierad bomull LLCotton25

12.11.2008

<div>Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna produkter som innehåller, består av eller har framställts av genmodifierad bomull LLCotton25 som livsmedel och foder för marknaden. </div>

Beslutet omfattar också andra produkter som innehåller eller består av bomull LLCotton25 för samma användning som all annan slags bomull, utom odling.

Bomull LLCotton25, som har unik identitetsbeteckning ACS-GH001-3, har tolerans mot herbiciden glufosinatammonium. Innehavare av godkännandet är Bayer CropScience AG. Beslutet gäller i 10 år.

Denna just enligt förordningen (EG) nr 1829/2003 godkända bomull ska föras i gemenskapsregister över genetiskt modifierade livsmedel och foder.

Tilläggsinformation på Eviras webbsidor:
www.evira.fi> Växtproduktion och foder> Foder> Gmo> Ansökningar lämnats in till_efsa> Uppgifter om ansökningar>Bomull

Register över genmodifierade livsmedel och foder
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Kommissionens beslut (29.10.2008) om godkännande 2008/837/EG

Ytterligare information
Överinspektör Raili Laine, Evira, tel. 020 77 25207


Teman: