EU-medlemsländerna intensifierar samarbetet mot livsmedelsbedrägerier

30.12.2013

<p>Europeiska kommissionen och EU-medlemsländerna har bildat ett samarbetsnätverk som ska behandla livsmedelsbedrägerier. Livsmedelssäkerhetsverket Evira hör också till det här nätverket. Livsmedelslagstiftningen kommer troligen att få bestämmelser om medvetet och avsiktligt brott mot lagstiftningen.&nbsp;</p>

Effektiverade åtgärder mot livsmedelsbedrägerier har ansetts nödvändiga bland annat på grund av fallen med hästkött och holländskt kött som inte kunde spåras våren 2013. De här fallen ledde till ökad allmän medvetenhet om brottslighet i livsmedelskedjan och framför allt betydelsen av kontrollen av spårbarheten för att förhindra brottslig verksamhet.

I Europeiska unionen har man planerat ett nytt kontrollprojekt för att identifiera livsmedel som innehåller hästkött som eventuellt inte har uppgetts. Inget beslut om detta har dock ännu fattats.

I Finland har livsmedelstillsynsmyndigheterna slutfört alla tillsynsfall angående omärkt hästkött och holländskt kött som inte har kunnat spåras. Fallen i våras gällde olika produkter från ett tjugotal aktörer. Bland dem fanns importerade livsmedel men också livsmedel som tillverkats i Finland. Inga nya fall har framkommit i Finland.

De finländska myndigheterna har som mål att bättre än tidigare kunna identifiera eventuella livsmedelsbedrägerier och deras internationella omfattning. Arbetet med att förhindra brottslighet i livsmedelskedjan intensifierar samarbetet mellan livsmedelstillsynsmyndigheterna, tullen, polisen och skattemyndigheterna. För år 2015 planeras ett riksomfattande gemensamt projekt mellan livsmedelstillsynsmyndigheterna för att kontrollera spårbarheten.

Det har nyligen framkommit att cirka 200 hästar har sålts med förfalskade dokument för livsmedelsbruk i Frankrike och Spanien. Enligt undersökningar finns ingen orsak att misstänka hälsorisker. Enligt vad man nu vet är det mycket osannolikt att kött från dessa hästar skulle ha kommit in på den finländska marknaden. Utredningarna fortsätter i Frankrike och Spanien, där straffprocesser i anslutning till fallet också pågår.

Mer information:
enhetsdirektör Arja Kaiponen, tfn 050 386 8432

 

Teman: