EU väntar på utredning från Italien om skandalostarna

14.7.2008

<div>Europeiska kommissionen bad den 4 juli Italien om en utredning av ostbedrägeriet. Enligt de uppgifter som förekommit i offentligheten har ett ostmejeri i Italien blandat in 11 000 ton ost som är olämplig som människoföda i mjölk och sålt produkterna av denna blandning.</div>

Italien har meddelat att undersökning av fallet inleddes i mars 2006 och att det misstänkta ostmejeriet, företaget Tradel i Cremona, stängdes i juni 2007. Mejeriet har samarbetat med ostmejeriet Megal i Novara. Den anläggningen stängdes i oktober 2007. Dessutom har myndigheterna berättat att de här ostmejeriernas produkter har dragits bort från marknaden och förstörts, så de finns enligt de italienska myndigheterna inte mera på marknaden.

De italienska myndigheter inom livsmedelstillsyn, hälsoskydd och skatteövervakning som handlägger fallet sammanträdde den 10 juli för att göra upp den utredning som EU-kommissionen kräver. Livsmedelssäkerhetsverket Evira följer med situationen och väntar på mera information från Europeiska kommissionen.


Teman: