Eurobarometern: Finländarna litar på livsmedelssäkerheten och livsmedelskedjans funktion

18.11.2010

<p>&nbsp;EU-medborgarnas oro gällande livsmedel och mat och förtroende för myndigheter har utretts i en undersökning som har genomförts av Europeiska kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Undersökningen omfattar hela Europa.</p>

Enligt undersökningen är uppfattningarna om mat och ätande positiva i hela Europa. Mat förknippas snarare med färskhet och god smak samt en gemensam njutning mellan vänner och familj än med risker. De största orsakerna till oro är likartade i hela Europa.

Finländarna är mindre oroliga för säkerhetsrisker

Finländarna är mindre oroliga för risker med maten än européerna i genomsnitt. 75 procent av finländarna (49 % EU) anser att det är osannolikt att maten kunde skada den egna hälsan. Av finländarna anser 57 procent (42 % EU) att maten är säkrare idag än för 10 år sedan.

Jämfört med det europeiska genomsnittet är finländarna oroligare för ohälsosam och obalanserad kost (56 % Finland, 52 % EU) och att gå upp i vikt (52 % Finland, 47 % EU).

Mest oro på EU-nivå väcker bekämpningsmedelsrester i frukter, grönsaker och sädesslag (62 % Finland, 72 % EU), antibiotika- eller hormonrester i kött (48 % Finland, 70 % EU) och föroreningar, såsom kvicksilver i fisk eller dioxiner i fläsk (58 % Finland, 69 % EU). Finländarnas största orsaker till oro är dessutom välbefinnande för djur inom livsmedelsindustrin (66 % Finland, 64 % EU) och tillsatser i livsmedel, såsom färger, konserveringsmedel eller smakämnen (60 % Finland, 66 % EU).

Förtroende för hela livsmedelskedjan

Enligt undersökningen litar finländarna mer på hela livsmedelskedjan än européerna i genomsnitt. De största skillnaderna jämfört med det europeiska genomsnittet ligger i förtroendet för myndigheter (84 % Finland, 64 % EU), stormarknader och affärer (57 % Finland, 36 % EU) samt livsmedelstillverkare (65 % Finland, 35 % EU).

Även förtroendet för råd som getts av yrkesutbildade personer inom hälsovården (92 % Finland, 84 % EU), familjen och vänner (78 % Finland, 82 % EU) samt konsumentorganisationer (83 % Finland, 76 % EU) gällande risker i livsmedel var högt i hela EU.

Undersökningen Eurobarometern 2010 genomfördes i EU:s 27 medlemsländer

I undersökningen deltog 27 000 medborgare över 15 år från EU:s 27 medlemsländer.

Forskningsinstitutet TNS opinion & network intervjuade konsumenter i varje medlemsland på deras modersmål 9–30.6.2010.

Konsumenten tillfrågades vilka de anser vara de största hälsoriskerna. Den föregående motsvarande undersökningen gjordes 2005.

I undersökningen tillfrågades konsumenterna orsaker till oro gällande livsmedel och mat och hur de litar på livsmedelssäkerheten och myndigheternas förmåga att skydda konsumenter samt vilka informationskällor gällande livsmedel de litar på.

Ytterligare information om ämnet:
Risker med mat – Finlands resultat jämfört med EU:s genomsnitt (EFSA, pdf, på finska)
Hela undersökningen (EFSA)

Ytterligare information:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910Teman: